Telewizja przemysłowa – jak działka i do czego służy?

Aby zapewnić odpowiednią ochronę budynku lub terenu konieczne jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań w zakresie monitoringu. Przykładem takiego rozwiązania jest telewizja przemysłowa, która w znaczący sposób podnosi poziom bezpieczeństwa.

Jak działa telewizja przemysłowa?

System telewizji przemysłowej, określany często także jako CCTV, to system monitoringu składający się z takich elementów jak kamery, rejestratory oraz monitory. Obraz przesyłany jest z wielu kamer do jednego miejsca, czyli tzw. centrali. W niej znajdują się rejestratory, które nagrywają obraz oraz monitory służące do obserwacji tego, co rejestrują kamery. Sam obraz najczęściej przesyłany jest cyfrowo oraz za pomocą protokołu internetowego. Dzięki temu można także obserwować obraz na bieżąco z dowolnego miejsca. Często pozwala to na bardzo szybką reakcję w razie takiej konieczności.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania telewizji przemysłowej?
CCTV umożliwia przede wszystkim znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa, czy to w budynku, czy na większym terenie. Pozwala to z jednej strony zapobiegać włamaniom, a z drugiej, jeśli do takiego włamania dojdzie, zidentyfikować sprawcę. Nagranie możne być również dowodem w sprawie.

Do czego służy CCTV?

System telewizji przemysłowej Napad znajduje szerokie zastosowanie. Wykorzystywany jest w obiektach przemysłowych, marketach, sklepach, na osiedlach mieszkaniowych czy w przypadku pojedynczych budynków. Z telewizji przemysłowej korzystają także samorządy. Służy ona do monitoringu ulic, parków, czy parkingów. Poza tym system CCTV często montowany jest również w placówkach edukacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Comments are closed.