Co jest ważne w kontekście KPI?

Monitorowanie KPI jest bardzo ważne. Ale jakie metryki są najważniejsze? Tego dowiesz się w tym artykule.

  • Satysfakcja klienta –  jest to postrzeganie przez klientów jakości Twoich produktów i usług oraz ich ogólnego doświadczenia z Twoją marką. Może być mierzona poprzez ankiety, wywiady lub poprzez wskaźniki utrzymania klienta.
  • Wskaźnik utrzymania klienta – jest to procent klientów, którzy pozostają lojalni wobec Twojej marki lub firmy. Można go śledzić poprzez wskaźniki retencji, wskaźniki utrzymania klientów oraz skargi klientów.
  • Koszt pozyskania klienta – jest to kwota pieniędzy wydana na pozyskanie nowego klienta. Można go śledzić poprzez budżety sprzedaży i marketingu, koszty pozyskania klienta oraz całkowitą wartość życiową klienta.
  • Wartość życiowa klienta – ta metryka pokazuje kwotę pieniędzy, którą klient wygeneruje dla Twojej firmy w ciągu swojego życia. Można ją śledzić poprzez całkowitą sprzedaż, średnią kwotę sprzedaży i całkowitą liczbę klientów. Wartość życiowa klienta może być również śledzona poprzez wzięcie średniej wartości życiowej klienta i podzielenie jej przez liczbę zakupionych klientów.

Zaangażowanie i utrzymanie pracowników KPI

  • Zaangażowanie pracowników: Jest to odzwierciedlenie poziomu zadowolenia i entuzjazmu pracownika z wykonywanej pracy. Może być śledzone poprzez ankietę zaangażowania pracowników, liczbę pracowników odchodzących z firmy oraz wskaźnik rotacji pracowników.
  • Wskaźnik retencji: Jest to liczba pracowników, którzy planują pozostać w firmie na długi czas. Można go śledzić za pomocą ankiety dotyczącej utrzymania pracowników, wskaźnika rotacji pracowników oraz ankiety dotyczącej opinii pracowników.

Przeczytaj więcej o KPI na https://sempai.pl/blog/kpi-co-to-sa-kluczowe-wskazniki-efektywnosci/.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, KPI powinny być proste i łatwe do zrozumienia. Jeśli metryka jest zbyt skomplikowana, może stracić swoje znaczenie. Liderzy biznesowi powinni również pamiętać o regularnym śledzeniu wskaźników KPI, aby otrzymywać regularne i aktualne informacje zwrotne. Należy również pamiętać, że wybrane KPI powinny być istotne, łatwe do zrozumienia i zgodne z ogólnymi celami firmy. Wybór właściwych KPI może pomóc Ci zrozumieć i zmierzyć wydajność i postępy Twojej firmy. Mając te informacje, możesz podejmować świadome decyzje i podejmować działania w celu poprawy swojej działalności.

Comments are closed.